0522-4300890 | socialaddworld@gmail.com

Winner Result (29 May to 16 June 2018)

SN. Winning Date Winner Name Price
1 13-06-2018 Fakrul Islam Laskar 50
2 13-06-2018 Prathviraj kushwaha 50
3 13-06-2018 Raja ram 100
4 13-06-2018 MUTHURAJU.M 50
5 13-06-2018 Rajiv kumar 50
6 13-06-2018 Pongkhi Saikia 100
7 13-06-2018 kiranjeet kaur 50
8 13-06-2018 Abid hasan 50
9 13-06-2018 MAHAVEER PRASAD CHOUDHARY 100
10 13-06-2018 Rohit daksh 50
11 13-06-2018 Sanjay kumar awasthi 50
12 13-06-2018 Suman Sharma 100
13 13-06-2018 Anil 50
14 13-06-2018 Vikas bankoliya 50
15 13-06-2018 HOLDAR Singh chuoudhary 100
16 13-06-2018 Saddam Ansari 50
17 14-06-2018 Khushiram Saini 50
18 14-06-2018 VIRENDER SINGH 50
19 14-06-2018 WAJID khan 100
20 14-06-2018 Venkata Krishna kolaparti 50
21 14-06-2018 Rajib Hossen 50
22 14-06-2018 Prakash Kumar Mohanty 100
23 14-06-2018 Nagji desai 50
24 14-06-2018 ROHIT 50
25 14-06-2018 Vinod Kumar sonkar 100
26 14-06-2018 INSANULLA 50
27 14-06-2018 Pranesh Debroy 50
28 14-06-2018 NILESH SURESH JADHAV 100
29 14-06-2018 Nirmal Bishnoi 50
30 14-06-2018 Rajesh Kumar 50
31 14-06-2018 Asraf ali 100
32 14-06-2018 A man yadav 50
33 15-06-2018 Ruaab singh 50
34 15-06-2018 BABLU PRAJAPATI 50
35 15-06-2018 Sandeep Bharti 100
36 15-06-2018 Malkhan 50
37 15-06-2018 Munesh pandey 50
38 15-06-2018 ABHISHEK KUMAR 100
39 15-06-2018 Sambhu dey 50
40 15-06-2018 Monotosh mandal 50
41 15-06-2018 Anand Prakash Jodh 100
42 15-06-2018 Pulime nagababu 50
43 15-06-2018 Sheraz Saeed 50
44 15-06-2018 Shivam kumar gupta 100
45 15-06-2018 Nitesh Devidas Sardar 50
46 15-06-2018 Lakhwinder singh 50
47 15-06-2018 hemrajsinh 100
48 15-06-2018 Tirlochan Singh 50
49 16-06-2018 Amiya das 50
50 16-06-2018 Bhupender brar 50
51 16-06-2018 Sourav gorai 100
52 16-06-2018 babita lahot 50
53 16-06-2018 Vikash kumar singh 50
54 16-06-2018 Md omor faruk 100
55 16-06-2018 MD GOLAM MORTAZA 50